Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R3

Kolejność wykonywania akcji

Narzędzie WEBCON BPS Designer Studio udostępnia trzy tryby wykonywania akcji:

  • Standardowe zachowanie – akcja wykonywana dokładnie w miejscu wywołania biegu automatyzacji;
  • Pending in transaction – wykonanie akcji zostanie przesunięte na koniec transakcji po wykonaniu wszystkich akcji automatyzacji. Jeżeli którakolwiek z operacji w transakcji zakończy się niepowodzeniem, akcja taka również nie zostanie wykonana. Zasada ta działa też w drugą stronę: niepowodzenie akcji wykonywanej w tym trybie spowoduje niewykonanie całej transakcji;
  • Pending after transaction – wykonanie akcji zostaje przesunięte, akcja wykonywana jest po zakończeniu transakcji, czyli prawidłowym wykonaniu wszystkich automatyzacji. Co istotne, niepowodzenie wykonania akcji w tym trybie nie wpłynie na wykonanie zakończonej już transakcji.

Większość dostępnych w systemie WEBCON BPS akcji działa w sposób standardowy, tj. akcja jest wywoływana dokładnie w miejscu, w którym została osadzona w automatyzacji. Akcje działające w sposób odmienny od standardowego przedstawiono w poniższej tabeli wraz z informacją na temat ich trybu lub trybów wykonania.

Nazwa akcjiTryb wykonania
Odczytaj kod kreskowyStandardowe zachowanie, Pending after transaction
Dodaj kod kreskowyPending after transaction
Wyślij konfigurowalny e-mailPending after transaction
Wyślij e-mailPending after transaction
Usuń uprawnieniaPending after transaction
Udziel uprawnieńPending after transaction
Rozpocznij edycję pliku przez OneDrivePending after transaction
Wykonaj akcję SDKStandardowe zachowanie, Pending in transaction, Pending after transaction
informacja

Dodatkowe informacje na temat kolejności wykonywania akcji można znaleźć w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.