Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Tabela danych

Atrybut służy do wyświetlania wartości ze źródła danych w formie tabeli. Ponadto istnieje możliwość wyświetlania linków w kolumnach tabeli.

Przykłady konfiguracji wyświetlania linków:

  • po zwróceniu wartości w postaci link:<link>, np. link:http://www.webcon.pl nastąpi wyświetlenie linku przekierowującego do strony www.webcon.pl,
  • parametr displayname powoduje ustawienie nazwy wyszukiwanej, np. wartość link:http://www.webcon.pl;displayname:WEBCON powoduje wyświetlenie w linku nazwy „WEBCON” przekierowującej do strony www.webcon.pl,
  • dodanie parametru target:_self powoduje otworzenie linku w tym samym oknie, np. link:http://www.webcon.pl;target:_self;displayname:WEBCON,
  • istnieje możliwość wywołania skryptu JavaScript, np. link:http://www.webcon.pl;target:_self;onclick:alert("Wywołano dialog"),
  • istnieje możliwość otwierania różnych linków w tym samym oknie. Przykładowo w tym samym oknie otwarte zostaną następujące linki: link:javascript:window.open ("http://www.webcon.pl","mywindow");void(0);;target:_self;displayname:WEBCON link:javascript:window.open ("http://blog.webcon.pl","mywindow");void(0);;target:_self;displayname:WEBCON Blog.
informacja

Konfiguracja zaawansowana

W prawym dolnym rogu zakładki Ogólne w oknie konfiguracyjnym atrybutu dostępny jest przycisk Konfiguracja zaawansowana. Zapewnia on dostęp do dodatkowych, omówionych poniżej opcji konfiguracyjnych atrybutu.

SelectGrid.png

1. Zezwalaj na puste tagi w źródle danych

Zaznaczenie przycisku wyboru powoduje, że system pozwala na użycie zmiennych zwracających pustą wartość. Jeżeli odznaczono pole a tag użyty w zapytaniu w źródle danych lub zapytaniu w atrybucie zwraca pustą wartość, rekordy w atrybucie na formularzu edycyjnym nie zostaną wyświetlone.

2. Pokazuj nazwę atrybutu

Wyświetlanie nazwy atrybutu określonej w konfiguracji podstawowej atrybutu.

3. Pokazuj opis atrybutu

Wyświetlanie opisu atrybutu poniżej jego nazwy (przycisk domyślnie zaznaczony).

4. Pokazuj nazwy kolumn

Wyświetlanie w nagłówku kolumny Nazwy wyświetlanej zdefiniowanej dla poszczególnych kolumn (jeżeli kolumna Nazwa wyświetlana jest pusta, wyświetlona zostanie nazwa kolumny zwrócona z zapytania).

5. Wyświetl wiersz sumujący

Umożliwia wyświetlenie wiersza podsumowującego dla poszczególnych kolumn. W zależności od konfiguracji możliwe jest wyświetlanie sumy wartości lub ich średniej (wyboru dokonuje się, klikając Typ podsumowania dla odpowiedniej kolumny).

6. Wczytuj na żądanie

Tabela danych nie będzie domyślnie wczytywana. Tabela zostanie wczytana dopiero po kliknięciu znajdującego się obok niej przycisku.

7. Pozwól eksportować do arkusza Excel

Możliwość eksportowania zawartości atrybutu do arkusza Excel.

informacja

Dodatkowe informacje na temat eksportowania zawartości tabeli danych do arkusza Excel zawarto w ARTYKULE dostępnym na blogu technicznym.

8. Zezwalaj na sortowanie danych

Zaznaczenie przycisku wyboru umożliwia włączenie opcji sortowania zawartości Tabeli danych.

9. Stronicowanie

Przycisk wyboru pozwala określić, czy wyniki mają być wyświetlane na wielu stronach.

10. Ilość elementów na stronie

Pole pozwala określić liczbę elementów wyświetlanych na jednej stronie.

Przykład użycia

./img/drex_Sql_grid_custom.png