Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 2023 R2

Konfiguracja procesu

W górnej belce okna dostępne są cztery przyciski pozwalające odpowiednio dodawać nowy proces (Nowy), zapisywać i publikować proces (Zapisz i publikuj proces), usuwać wybrany proces (Usuń) oraz klonować proces (Klonuj). W ostatnim z wymienionych przypadków po naciśnięciu przycisku „Klonuj” skopiowana zostanie cała zawartość procesu i przeniesiona do procesu nowo utworzonego.

UpperBar.png

Okno konfiguracji procesu podzielono na następujące zakładki:

  • Ogólne – wyświetla informacje o procesie, umożliwia zarządzanie uprawnieniami procesu,
  • Uprawnienia – pozwala na zmianę ustawień dotyczących uprawnień względem konkretnych czynności w procesie,
  • Ustawienia RODO – pozwala na zmianę ustawień procesu dotyczących procesu jako źródła danych osobowych dla innych procesów,
  • Ustawienia – pozwala na zmianę ustawień parametrów procesu, m.in. wysyłki e-mail czy bazy załączników,
  • Konfiguracja wzorca – pozwala na wybór źródła danych, z którego ma korzystać proces,
  • Widok kompaktowy – zarządza wyglądem procesu w aplikacji mobilnej.

drex_Process_Configuration_screen.png

1. ID

Wyświetla identyfikator bazodanowy procesu.

2. Nazwa

Pozwala na edycję nazwy procesu.

3. Akronim

Pozwala na edycję akronimu (skrótowca składającego się z inicjałów nazwy) procesu.

4. Wzorzec

Pozwala na wybranie wzorca procesu. Dostępne wzorce to Standardowy i Urlopowy.

5. Opis

Pozwala na edycję opisu procesu.

6. Aplikacja

Umożliwia określenie za pomocą listy rozwijanej aplikacji, do której ma należeć proces.

7. Opiekun procesu

Pozwala określić osobę odpowiedzialną za opiekę nad procesem. Opiekun procesu jest widoczny na formularzu elementu, w panelu po lewej stronie.